Despre noi

Grădiniţa de copii Pinocchio cu program prelungit s-a înfiinţat în anul 1981 la parterul unui bloc, în locul unei unităţi comerciale, în apartamente cu două, trei camere în condiţii nefavorabile. Peste câţiva ani lângă Grădiniţa Pinocchio s-a înfiinţat Grădiniţa cu program normal Cenuşăreasa care funcţiona tot în apartamente.

IMG_2472

Din anul 2004 G.P.P. Pinocchio a devenit centru financiar. Această schimbare a contribuit la dezvoltarea grădiniţelor: s-a îmbogăţit baza materială, s-a dezvoltat cultura organizaţională, s-a format un colectiv de cadre didactice competent. În toamna anului 2011 grădiniţele funcţionează într-o clădire nouă, spaţioasă, luminoasă cu 9 grupe de copii la Pionocchio şi 5 grupe la Cenuşăreasa educând în total cei 330 de copii înscrişi. Din acest an şcolar grădiniţele au fost arondate financiar Școlii Gimnaziale Nicolae Colan, pierzând astfel independenţa, personalitatea juridică.

Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în limba română şi maghiară. Educarea şi îngrijirea copiilor este asigurată de cele 22 cadre didactice bine pregătite, ajutate de 9 cadre de îngrijire, o asistentă medicală. De funcţionarea în condiţii favorabile a grădiniţelor răspund 2 cadre didactice auxiliare şi un muncitor de întreţinere.

Deviza noastră este: educaţie de calitate într-un mediu de siguranţă maximă, cu păstrarea tradiţiilor locale şi cu respectarea altor culturi şi tradiţii.